Beijing:010-64893935
Shanghai:021-62820846
Tianjin:022-23708615
Localtion : Home => Find Us

Beijing Antec Corporation

ADD:Rm. 602, BeihuanZhongxin, No.18, Yumin Rd., Xicheng District, Beijing, China (100029)

TEL:  0086-010-64893935

FAX:  0086-010-64893169


Shanghai Antec Corporation

ADD: Room No.L,Building 25 of Jiali Mansion 1228-2,West Yan'an Road,Changning District,Shanghai,P.R.China

TEL:   0086-021-62820846

FAX:  0086-021-62811651


Links: